โปแลนด์ เยอรมัน 7 วัน 4 คืน

 โปแลนด์ เยอรมัน 7 วัน 4 คืน

วอร์ซอ         นครหลวงของประเทศโปแลนด์ มีอายุเกือบ 700 ปี

คราคูฟ         อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงวอร์ซอดังปัจจุบัน 

เมืองแบมเบิร์ก    ส่วนที่เป็นเขตเมืองเก่าของเมืองแบมแบร์กได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในเยอรมนี ที่รอดพ้นจากการที่ถูกบอมบ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตึกรามบ้านช่องในเขต 2 เมืองเก่าจึง เก่าจริง

พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์  เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2  พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันแห่งนี้สะท้อนความน่าสยดสยองและความทารุณโหดร้ายของสงคราม

 


ราคาเริ่มต้น 47,900.- บาท /ท่าน /โดยสายการบิน Lufthansa /เดินทาง 
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63

 

Visitors: 18,348