มอสโคว์ บาห์เรน 6วัน 3คืน


มอสโคว์ บาห์เรน 6 วัน 3 คืน


รัสเซีย

-สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ 

-ถนนอารบัต 

-จัตุรัสแดง 

-มหาวิหาร เซนต์ เบซิล

-ตลาดอิสไมโลโว  


 บาห์เรน

-มัสยิดกลาง Al Fateh

-ป้อมปราการบาห์เรน

-ประตูสู่บาห์เรน

-ตลาดพื้นเมือง