มอสโคว์ บาห์เรน 6วัน 3คืน

 

 

มอสโคว์ บาห์เรน 6 วัน 3 คืน

 

รัสเซีย

-สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ 

-ถนนอารบัต 

-จัตุรัสแดง 

-มหาวิหาร เซนต์ เบซิล

-ตลาดอิสไมโลโว  

 

บาร์เรน

-มัสยิดกลาง Al Fateh

-ป้อมปราการบาห์เรน

-ประตูสู่บาห์เรน

-ตลาดพื้นเมือง

 

ราคาเริ่มต้น 39,990.-บาท /ท่าน /โดยสายการบิน GULF AIR /เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63

 
 
 
 
 
 

 

Visitors: 106