ยุโรปตะวันออก

"ฟินแลนด์-สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก 8วัน 5 คืน"

เฮลซิงกิ  เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ 
สต็อคโฮล์ม  เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของประเทศสวีเดน 
ออสโล  นครหลวงแห่งนอรเวย์ เมืองสวยงามในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ 
โคเปนเฮเก้น   เมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์

ราคาเริ่มต้น 59,900.- บาท /ท่าน /โดยสายการบินฟินน์แอร์ /เดินทางพฤษภาคม - มิถุนายน 2562