ยุโรปตะวันตก

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ซาลบูร์ก สวนมิราเบล 
หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์
อินส์บรูค ปราสาทนอยชวานสไตน์
ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน

ราคาเริ่มต้น 41,900.- บาท /ท่าน /โดยสายการบินเอมิเรตส์ /เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2562