ล่องเรือแม่น้ำไรน์ 11 วัน 8 คืน

ล่องเรือแม่น้ำไรน์ 11 วัน 8 คืน
โคโลญจน์– Ijsselmeer(ไอเซิลเมร์)  
–Hoorn(โฮร์น)  – อัมสเตอร์ดัม –รอตเตอร์ดัม  –เกนต์– แอนต์เวิร์ป – ไนเมเคิน– โคโลญจน์

ราคาเริ่มต้น  135,000 บาท /ท่าน /โดยการบิน ไทย (TG) /เดินทาง 18 – 28 ตุลาคม 2562

Visitors: 34,025