เอเซีย

SSTNTEP01 ไต้หวัน เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน

ซุปตาร์... มุ้งมิ้งน่ารัก

  • อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
  • ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
  • นั่งกระเช้าเมาคง.. ใครไม่มาถือว่าพลาด
  • ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง
  • เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู๊ด, เสี่ยวหลงเปา และสุกี้ TAKAO
  • ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท/ท่าน /โดยสายการบินTIGER AIR /เดินทางเมษายน - กันยายน 2562