ทัวร์ทะเล

แพ็คเกจ เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

ดำน้ำ ดูปะการัง

เกาะหวาย – เกาะรัง – เกาะยักษ์เล็ก – เกาะยักษ์ใหญ่

เดินทางได้ทุกวัน อย่างต่ำ 2 ท่าน

โดยรถตู้ปรับอากาศ กทม.-เกาะช้าง ตราด 

ราคาเริ่มต้น 3,999 บาท/ท่าน