ภาคกลาง

อุทัยธานี อ่างทอง 2 วัน 1 คืน

- ท่านเดินทางสู่ธรรมสถานถ้ำเขาวง 
กราบนมัสการหลวงพ่อโตณวัดผาทั่ง 
ลอดอุโมงค์ย้อนเวลาสู่ยุคดึกดำบรรพ์สมัยก่อนประวัติศาสตร์แห่งเดียวในประเทศไทยหุบป่าตาดONE IN UNSEEN THAILAND

เที่ยวชม ถนนคนเดินตรอกโรงยาอยู่ใจกลางเมืองอุทัยธานี 
สักการะขอพรหลวงพ่อใหญ่ หรือ "พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ

ราคาเริ่มต้น 3,700.- บาท /ท่าน / โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ /เดินทางมีนาคม - ธันวาคม 2562