ภาคเหนือ

"ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน"

- เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (จุดชมวิวกิ่วลม)
- สะพานประวัติศาสตร์ปาย 
- สะพานโขกู้โส่
- วัดน้ำฮู 
- น้ำพุร้อนท่าปาย 
– วัดพระธาตุแม่เย็น 
ราคาเริ่มต้น 6,500.- บาท / ท่าน /เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ /เดินทาง มีนาคม - มกราคม 2563