ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์จีน-ไต้หวัน
bulletทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
bulletทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า
bulletทัวร์ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์ตะวันออกกลาง
bulletทัวร์อินโดจีน
bulletทัวร์อเมริกา
bulletทัวร์บาหลี,เนปาล,อินเดีย,ภูฏาน
dot
dot
bulletแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ในประเทศ
bulletตัวอย่างภาคเหนือ
bulletตัวอย่างทัวร์ภาคใต้
bulletตัวอย่างทัวร์ภาคตะวันออก
bulletตัวอย่างทัวร์ภาคกลาง
bulletตัวอย่างทัวร์ภาคอีสาน
dot
แพ็กเกจทัวร์
dot
bulletแพ็คเกจภาคเหนือ
bulletแพ็คเกจภาคใต้
bulletแพ็คเกจภาคตะวันออก
bulletแพ็คเกจภาคอีสาน
bulletล่องเรือ Dinner เจ้าพระยา
bulletล่องเรือสำราญ กท- อยุธยา
bulletแพ็กเกจทัวร์ โดยรถไฟตู้นอน
bulletแพ็กเกจท่องเที่ยวหน้าฝน
dot
dot
bulletตั๋วรถไฟในญี่ปุ่น
dot
บริการอื่นๆของเรา
dot
bulletตั๋วรถ + เรือ เกาะช้าง
bulletตั๋วรถ+เรือ เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน
bulletรถตุ้ปรับอากาศของบริษัทฯ
bulletบริการรถเช่าทุกประเภท
bulletบริษัทที่เคยใช้บริการ
dot
dot
bulletเกร็ดเล็กเกร็ดน้่อย
bulletใบนัดหมายการเดินทาง
bulletเที่ยวต่างแดน
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletตารางเที่ยวบินขาเข้า
bulletตารางเที่ยวบินขาออก
bulletตารางเวลาเที่ยวบินทั่วโลก
bulletท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
bulletท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
bulletข้อมูลท่องเที่ยวเกาะช้าง
bulletการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี
bulletระเบียบการเข้าชม+พักแรมที่ปางอุ๋ง
bulletแนะนำเอกอมรเพลส...ภูเก็ต
bulletเอกสารขอ VISA ทุกประเทศ
bulletนโยบายเกี่ยวกับสัมภาระที่นำติดตัวไป USA สำหรับการเดินทางไปกับสายการบินไทย (TG)
dot
รับข่าวสารจากเรา

dot


ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
www.ssholiday2003.com


ทัวร์ชุมพร ล่องแพพะโต๊ะ เที่ยวน้ำตกเหวลม ดำน้ำดูปะการังเกาะง่ามน้อย ง่ามใหญ่ article

ชุมพร ล่องแก่ง พะโต๊ะ 3 วัน 2 คืน

ล่องแก่งต้นน้ำพะโต๊ะ เที่ยวน้ำตกเหวโหลม

สัมผัสกับธรรมชาติของผืนป่าต้นน้ำ ชิมผลไม้หลากชนิด

ท่องทะเลชุมพร พร้อมลงดำน้ำดูปะการัง

วันแรก                   กรุงเทพฯ ชุมพร

22.00 น.      ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่จาก บ.เอส.เอส.ฮอลิเดย์ (2003) จก.คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกกับท่าน ออกเดินทางสู่ จังหวัดชุมพรโดยรถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่หลังคาสูง บริการอาหารกล่องบนรถ  (1) พร้อมเครื่องดื่มระหว่างทาง

วันที่สอง       ชุมพร ล่องแพ ต้นน้ำพะโต๊ะ น้ำตกเหวโหลม

เช้า              บริการอาหารเช้าประเภท ข้าวต้ม ชา กาแฟ  (2)ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าต้นน้ำพะโต๊ะ พร้อมทั้งปฎิบัติภารกิจส่วนตัว ปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมพร้อมลงชุ่มฉ่ำกับสายน้ำ

                   นำท่านเดินทางสู่ท่าลงเรือยางด้วยรถสองแถวท้องถิ่น วิ่งผ่านสวนผลไม้นานาพันธุ์ กับเส้นทางต่างระดับ  ถึงจุดล่องเรือยาง รับเสื้อชูชีพจากเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งรับฟังการสาธิตการใช้อุปกรณ์ ลงล่องเรือยาง สัมผัสกับบรรยากาศกลางเกลียวของสายน้ำไหลและเร้าใจอาทิเช่น แก่งบกไฟ หินช้าง ฯลฯ ระหว่างการล่องแวะให้ท่านได้ชมความงามของน้ำตกเหวโหลม

เที่ยง            บริการ อาหารกลางวันท่ามกลางธรรมชาติ (3) อาทิเช่น ข้าวหุงด้วยกระบอกไม้ไผ่ น้ำมัน) ผักกูด ปลาทอด น้ำพริก + ผักปลอดสารพิษพร้อมผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ

                   จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถสองแถวท้องถิ่นสู่ น้ำตกเหวโหลม อิสระพักผ่อนอัธยาศัยกับสายน้ำ จากนั้นปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เดินทางเข้าสู่ที่พัก ชุมพรคาบาน่า ริมชายหาดทุ่งวัวแล่น หากมีเวลานำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวเขามัทรี ปากน้ำชุมพร

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (4) จากนั้นอิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ในห้องพัก

วันที่สาม       ดำน้ำตื้นเกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย ของฝากของที่ระลึก กทม.

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)

เชิญทุกท่านสัมผัสความสวยงามของท้องทะเลชุมพร ณ เกาะง่ามน้อย , เกาะง่ามใหญ่ ให้ท่านได้สัมผัสกับปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์และสวยงาม ตื่นตาตื่นใจไปกับปะการังหลากสีและฝูงปลาที่จะคอย

มาทักทายและหยอกล้อผสานกับการพลิ้วไหวของแนวปะการังอ่อน ท่านจะพบปลาหลากชนิด  อาทิ ปลานกแก้ว,ปลาลายเสือ,ปลาผีเสื้อ,และขวัญใจของทุกๆท่านก็คือปลาการ์ตูนหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของ ปลามีโม นั่นเอง(บริการอาหารกลางวันบนเรือ 6)

กลับสู่ฝั่งอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

เย็น              อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ร้านคุณสาหร่าย จ.ชุมพร พร้อมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก

23.00 น.      เดินทางกลับถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ      

          ผู้ใหญ่ 8 ท่าน ท่านละ                 

          ผู้ใหญ่ 10 ท่าน ท่านละ               

อัตรานี้รวม   

- ที่พัก 1 คืน ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท หาดทุ่งวัวแล่น

- รถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่หลังคาสูง ตลอดการเดินทาง / รถท้องถิ่น / เรือ 

- ค่าท่องเที่ยวตามรายการ / ล่องแก่ง / ดำน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

- อาหาร 6 มื้อ  (เช้า 2 มื้อ , กลางวัน 2 มื้อ , เย็น 2มื้อ)

- ประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 200,000.-บาท

- มัคคุเทศก์บริการท่านตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ ซักรีด และมินิบาร์ในห้องพัก / ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ

-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 - บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการเดินทางได้ตามความเหมาะสม โดยจะได้แจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทาง

- รายการท่องเที่ยวและอัตราค่าบริการข้างต้น เป็นบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติต้องชำระ ค่าใช้จ่ายเพิ่มตามอัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละสถานที่ตามความเป็นจริง จำนวน 400 บาท

- กรณีท่านไม่สามารถเดินทางในรายการหนึ่งรายการใดได้ เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในส่วนนั้น

 

เงื่อนไขการชำระเงิน  มัดจำ 50% ในวันที่จอง     ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

 กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินและรายชื่อผู้เดินทางมาที่ เบอร์แฟกซ์ 02-444-6575

สนใจติดต่อ   086-787-2530 

 

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาคใต้

(SSMK)ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน4 คืน
ทัวร์ล่องอ่าวพังงา กระบี่ ทะเลแหวก หมู่เกาะปอดะ สระมรกต น้ำตกร้อน article
ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก หมู่เกาะปอดะ หมู่เกาะพีพี สระมรกต น้ำตกร้อน article
ทัวร์ภูเก็ต-พีพี เกาะไข่ (Speed Boat) พังงา–ภูเก็ตแฟนตาซี
หมู่เกาะสุรินทร์-ตาชัย-สิมิลัน
ทัวร์กระบี่-ทะเลแหวก-เขาสก-กุ้ยหลินเมืองไทย article
หมู่เกาะสุรินทร์-เกาะตาชัย
ตะรุเตา-หลีเป๊ะ-ลังกาวี
ทัวร์กระบี่ ตรัง ทะเลแหวก ถ้ำมรกต
กระบี่ ทะเลแหวก - เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย
ทัวร์เจาะลึกลังกาวี article
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์...
เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน รับจากท่าเรือตำมะลัง
ทัวร์สมุย หมู่เกาะอ่างทอง เกาะเต่า-เกาะนางยวน 4 วัน 3 คืน แบบเดินทางโดยรถจาก กทม 9 ท่านขึ้นไป
ทัวร์สตูล หาดใหญ่ ลังกาวี ล่องแก่ง ชมถ้ำภูผาเพชร article
หมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำชมปะการัง หินเรือใบ เกาะเมี่ยง พักบนเกาะ 2 คืน articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

www.ssholiday2003.com