ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์จีน - ไต้หวัน
bulletทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า
bulletทัวร์ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์ตะวันออกกลาง
bulletทัวร์อเมริกา
bulletทัวร์เนปาล,อินเดีย,ภูฏาน
bulletทัวร์สิงคโปร์ - มาเลเซีย
bulletทัวร์เวียดนาม , สปป.ลาว , พม่า
bulletทัวร์ AEC โดยรถปรับอากาศและเครื่องบิน
dot
dot
bulletแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
bulletแพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ในประเทศ
bulletทัวร์ภาคใต้
bulletทัวร์ภาคเหนือ
bulletทัวร์ภาคอีสาน
bulletทัวร์ภาคกลาง
bulletทัวร์ภาคตะวันออก
dot
แพ็กเกจทัวร์
dot
bulletแพ็คเกจภาคใต้
bulletแพ็คเกจภาคตะวันออก
bulletแพ็คเกจภาคเหนือ
bulletแพ็คเกจภาคอีสาน
bulletล่องเรือ Dinner เจ้าพระยา
dot
dot
bulletตั๋วรถไฟในญี่ปุ่น
dot
บริการอื่นๆของเรา
dot
bulletตั๋วรถ + เรือ เกาะช้าง
bulletตั๋วรถบัส(ตรง) กัมพูชา
bulletรถตุ้ปรับอากาศของบริษัทฯ
bulletบริการรถเช่าทุกประเภท
dot
dot
bulletเกร็ดเล็กเกร็ดน้่อย
bulletเที่ยวต่างแดน
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletตารางเที่ยวบินขาเข้า
bulletตารางเที่ยวบินขาออก
bulletตารางเวลาเที่ยวบินทั่วโลก
bulletท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
bulletท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
bulletข้อมูลท่องเที่ยวเกาะช้าง
bulletการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี
bulletระเบียบการเข้าชม+พักแรมที่ปางอุ๋ง
bulletแนะนำเอกอมรเพลส...ภูเก็ต
bulletเอกสารขอ VISA ทุกประเทศ
bulletนโยบายเกี่ยวกับสัมภาระที่นำติดตัวไป USA สำหรับการเดินทางไปกับสายการบินไทย (TG)
dot
รับข่าวสารจากเรา

dot


https://www.facebook.com/ssholiday2003/
http://www.ssholiday2003.com/
ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


ล่องแก่งต้นน้ำพะโต๊ะ + ดำน้ำทะเลชุมพร article

ชุมพร ล่องแก่ง พะโต๊ะ 3 วัน 2 คืน

ล่องแก่งต้นน้ำพะโต๊ะ เที่ยวน้ำตกเหวโหลม

สัมผัสกับธรรมชาติของผืนป่าต้นน้ำ ชิมผลไม้หลากชนิด

ท่องทะเลชุมพร พร้อมลงดำน้ำดูปะการัง

ออกเดินทางได้ทุกวัน 8 ท่านขึ้นไป

วันแรก          กรุงเทพฯ ชุมพร

22.00 น.          ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่จาก บ.เอส.เอส.ฮอลิเดย์ (2003) จก.คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกกับท่าน ออกเดินทางสู่ จังหวัดชุมพรโดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารกล่องบนรถ  (1) พร้อมเครื่องดื่มระหว่างทาง

วันที่สอง         ชุมพร ล่องแพ ต้นน้ำพะโต๊ะ น้ำตกเหวโหลม

เช้า                   บริการอาหารเช้าประเภท ข้าวต้ม ชา กาแฟ  (2)ณ ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าต้นน้ำพะโต๊ะ พร้อมทั้งปฎิบัติภารกิจส่วนตัว ปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อพร้อมลงชุ่มฉ่ำกับสายน้ำ

                        นำท่านเดินทางสู่ท่าลงเรือยางด้วยรถสองแถวท้องถิ่น วิ่งผ่านสวนผลไม้นานาพันธุ์ กับเส้นทางต่างระดับ  ถึงจุดล่องเรือยาง รับเสื้อชูชีพจากเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งรับฟังการสาธิตการใช้อุปกรณ์ ลงล่องเรือยาง สัมผัสกับบรรยากาศกลางเกลียวของสายน้ำไหลและเร้าใจอาทิเช่น แก่งบกไฟ หินช้าง ฯลฯ ระหว่างการล่องแวะให้ท่านได้ชมความงามของน้ำตกเหวโหลม

เที่ยง                บริการอาหารกลางวันท่ามกลางธรรมชาติ (3) อาทิเช่น ข้าวหุงด้วยกระบอกไม้ไผ่ น้ำมัน) ผักกูด ปลาทอด น้ำพริก + ผักปลอดสารพิษพร้อมผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ

                        จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถสองแถวท้องถิ่นสู่ น้ำตกเหวโหลม อิสระพักผ่อนอัธยาศัยกับสายน้ำ จากนั้นปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เดินทางเข้าสู่ที่พัก ชุมพรคาบาน่า ริมชายหาดทุ่งวัวแล่น หากมีเวลานำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวเขามัทรี ปากน้ำชุมพร

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (4) จากนั้นอิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ในห้องพัก

วันที่สาม        ดำน้ำตื้นเกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย ของฝากของที่ระลึก กทม.

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)

เชิญทุกท่านสัมผัสความสวยงามของท้องทะเลชุมพร ณ เกาะง่ามน้อย , เกาะง่ามใหญ่ ให้ท่านได้สัมผัสกับปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์และสวยงาม ตื่นตาตื่นใจไปกับปะการังหลากสีและฝูงปลาที่จะคอยมาทักทายและหยอกล้อผสานกับการพลิ้วไหวของแนวปะการังอ่อน ท่านจะพบปลาหลากชนิด  อาทิ ปลานกแก้ว,ปลาลายเสือ,ปลาผีเสื้อ,และขวัญใจของทุกๆท่านก็คือปลาการ์ตูนหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของ ปลามีโม นั่นเอง(บริการอาหารกลางวันบนเรือ 6)

กลับสู่ฝั่งอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

เย็น                  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ร้านคุณสาหร่าย จ.ชุมพร พร้อมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก

23.00 น.          เดินทางกลับถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

อัตราค่าบริการ      

          ผู้ใหญ่ 8 ท่าน ท่านละ                 4,400 บาท

          ผู้ใหญ่ 10 ท่าน ท่านละ               4,000 บาท

 

อัตรานี้รวม    

- ที่พัก 1 คืน ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท หาดทุ่งวัวแล่น

- รถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่หลังคาสูง ตลอดการเดินทาง / รถท้องถิ่น / เรือ 

- ค่าท่องเที่ยวตามรายการ / ล่องแก่ง / ดำน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

- อาหาร 6 มื้อ  (เช้า 2 มื้อ , กลางวัน 2 มื้อ , เย็น 2มื้อ)

- ประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 200,000.-บาท

- มัคคุเทศก์บริการท่านตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม

-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ ซักรีด และมินิบาร์ในห้องพัก / ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ

-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 - บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการเดินทางได้ตามความเหมาะสม โดยจะได้แจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทาง

- รายการท่องเที่ยวและอัตราค่าบริการข้างต้น เป็นบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติต้องชำระ        ค่าใช้จ่ายเพิ่มตามอัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละสถานที่ตามความเป็นจริง จำนวน 400 บาท

- กรณีท่านไม่สามารถเดินทางในรายการหนึ่งรายการใดได้ เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทฯขอ         สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในส่วนนั้น

เงื่อนไขการชำระเงิน  มัดจำ 50% ในวันที่จอง     ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน  กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินและรายชื่อผู้เดินทางมาที่ เบอร์แฟกซ์ 02-734 – 9036 เพื่อใช้ในการทำประกันอุบัติเหตุ

โอนเงินผ่านบัญชี          นางสาวสันทนีย์   สมานรักษ์ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ธนาคารกสิกรไทย           เลขที่     077-2-90017-1                        ออมทรัพย์          สาขาถนนสุขาภิบาล 1

ธนาคารไทยพาณิชย์        เลขที่     324-2-53208-1                        ออมทรัพย์          สาขาแจ้งวัฒนะwww.ssholiday2003.com